• Maria-Hilf Passau 1 št. ogledov: 2095 Maria-Hilf Passau 1
 • Maria-Hilf Passau 10 št. ogledov: 2086 Maria-Hilf Passau 10
 • Maria-Hilf Passau 11 št. ogledov: 2048 Maria-Hilf Passau 11
 • Maria-Hilf Passau 12 št. ogledov: 2025 Maria-Hilf Passau 12
 • Maria-Hilf Passau 13 št. ogledov: 2058 Maria-Hilf Passau 13
 • Maria-Hilf Passau 14 št. ogledov: 2030 Maria-Hilf Passau 14
 • Maria-Hilf Passau 15 št. ogledov: 2044 Maria-Hilf Passau 15
 • Maria-Hilf Passau 16 št. ogledov: 2033 Maria-Hilf Passau 16
 • Maria-Hilf Passau 17 št. ogledov: 1807 Maria-Hilf Passau 17
 • Maria-Hilf Passau 18 št. ogledov: 2042 Maria-Hilf Passau 18
 • Maria-Hilf Passau 19 št. ogledov: 2025 Maria-Hilf Passau 19
 • Maria-Hilf Passau 2 št. ogledov: 2038 Maria-Hilf Passau 2
 • Maria-Hilf Passau 20 št. ogledov: 2035 Maria-Hilf Passau 20
 • Maria-Hilf Passau 21 št. ogledov: 2069 Maria-Hilf Passau 21
 • Maria-Hilf Passau 22 št. ogledov: 2002 Maria-Hilf Passau 22
 • Maria-Hilf Passau 3 št. ogledov: 2055 Maria-Hilf Passau 3
 • Maria-Hilf Passau 4 št. ogledov: 2035 Maria-Hilf Passau 4
 • Maria-Hilf Passau 5 št. ogledov: 2058 Maria-Hilf Passau 5
 • Maria-Hilf Passau 6 št. ogledov: 2038 Maria-Hilf Passau 6
 • Maria-Hilf Passau 7 št. ogledov: 2066 Maria-Hilf Passau 7
 • Maria-Hilf Passau 8 št. ogledov: 2050 Maria-Hilf Passau 8
 • Maria-Hilf Passau 9 št. ogledov: 2032 Maria-Hilf Passau 9