• Maria-Hilf Passau 1 št. ogledov: 1900 Maria-Hilf Passau 1
 • Maria-Hilf Passau 10 št. ogledov: 1883 Maria-Hilf Passau 10
 • Maria-Hilf Passau 11 št. ogledov: 1853 Maria-Hilf Passau 11
 • Maria-Hilf Passau 12 št. ogledov: 1834 Maria-Hilf Passau 12
 • Maria-Hilf Passau 13 št. ogledov: 1863 Maria-Hilf Passau 13
 • Maria-Hilf Passau 14 št. ogledov: 1846 Maria-Hilf Passau 14
 • Maria-Hilf Passau 15 št. ogledov: 1846 Maria-Hilf Passau 15
 • Maria-Hilf Passau 16 št. ogledov: 1838 Maria-Hilf Passau 16
 • Maria-Hilf Passau 17 št. ogledov: 1626 Maria-Hilf Passau 17
 • Maria-Hilf Passau 18 št. ogledov: 1839 Maria-Hilf Passau 18
 • Maria-Hilf Passau 19 št. ogledov: 1828 Maria-Hilf Passau 19
 • Maria-Hilf Passau 2 št. ogledov: 1834 Maria-Hilf Passau 2
 • Maria-Hilf Passau 20 št. ogledov: 1850 Maria-Hilf Passau 20
 • Maria-Hilf Passau 21 št. ogledov: 1872 Maria-Hilf Passau 21
 • Maria-Hilf Passau 22 št. ogledov: 1804 Maria-Hilf Passau 22
 • Maria-Hilf Passau 3 št. ogledov: 1848 Maria-Hilf Passau 3
 • Maria-Hilf Passau 4 št. ogledov: 1842 Maria-Hilf Passau 4
 • Maria-Hilf Passau 5 št. ogledov: 1841 Maria-Hilf Passau 5
 • Maria-Hilf Passau 6 št. ogledov: 1838 Maria-Hilf Passau 6
 • Maria-Hilf Passau 7 št. ogledov: 1871 Maria-Hilf Passau 7
 • Maria-Hilf Passau 8 št. ogledov: 1848 Maria-Hilf Passau 8
 • Maria-Hilf Passau 9 št. ogledov: 1829 Maria-Hilf Passau 9